Mene sisältöön

Kruunuvalopisteet

Kruunuvalopisteessä on seinäkytkimessä kaksi nappulaa, joilla monilamppuisen valaisimen lamput voidaan sytyttää kahdessa osassa (mikäli valaisimessa on kruunukytkentä). Tämä mutkistaa asennusta, olipa kyseessä sitten vanha tai uusi liitäntäjärjestelmä.

Tärkeää on tässäkin, että mahdollinen suojajohdin (keltavihreä) kytketään oikein (tai jätetään eräissä tapauksissa kytkemättä, periaatteita on selostettu edellä)

  • Huomattavaa on, että uusissa taloissa, joissa kattovalopisteet ovat aina maadoitettuja, ei kruunuvalopisteisiin ole olemassa valaisinpistorasiaa. Liitäntälaitteena on tällöin sokeripala, johon tulee katosta neljä johdinta, näistä yksi on keltavihreä suojajohdin.
  • Vanhoihin taloihin voidaan asentaa (tai on jo voitu asentaa) johonkin valopisteeseen maadoittamaton kruunuvalopistorasia. Jos tällainen on asennettu, on parasta hankkia liitettävään kruunuvalaisimeen vastaava kruunuvalopistotulppa.
  • Kruunuvalaisimessa on (mahdollisen keltavihreän suojajohtimen lisäksi) kolme johdinta, joista kahta pitkin sähkö ”menee” erikseen sytytettäviin lamppuryhmiin. Sähkö ”palaa takaisin” yhteistä paluujohdinta pitkin. Tämä paluujohdin (uusissa valaisimissa sininen) pitää saada yhdistetyksi sokeripalan tai valaisinpistorasian nollajohtimeen (tämäkin uusissa asennuksissa sininen), jotta kytkentä toimisi oikein. Kytkennän voi tehdä myös kokeilemalla, väärästä kytkennästä ei aiheudu vaaraa mutta valot eivät pala niin kuin pitäisi.
    • Eräässä väärän kytkennän vaihtoehdossa lamput palavat himmeästi, mutta tämäkään ei ole vaarallista
  • Kruunuvalaisinpistorasiaan voi liittää myös yksinkertaisen (esim yksilamppuisen) valaisinpistotulpalla (maadoitettu tai tavallinen) varustetun valaisimen.
  • Jos kruunuvalopisteen liitäntälaitteena on sokeripala, voi siihenkin kytkeä myös yksinkertaisen (esim yksilamppuisen) valaisimen. Mahdollinen suojajohdin (keltavihreä) pitää kytkeä oikein (tai jättää eräissä tapauksissa kytkemättä). Valaisimen muista kahdesta johtimesta toisen pitää tulla kytketyksi katosta tulevaan nollajohtimeen, toinen kytketään jompaankumpaan vielä vapaista sokeripalan johtimista

Kruunukytkentäinen valaisin voidaan liittää myös yksinkertaiseen valopisteeseen, jolloin kaikki lamput syttyvät valopisteen kytkimen ainoasta nappulasta.

  • Johtimet, joita pitkin sähkö ”menee” valaisimeen, on liitettävä yhteen sokeripalassa, valaisinpistorasian navassa tai erillisessä valaisimeen lisättävässä liittimessä.
  • Erillinen lisäliitin saattaa olla ainoa käytännössä toimiva ratkaisu, sillä kahden johtimen tunkeminen sokeripalan tai pistotulpan yhteen liittimeen voi olla vaikeaa tai mahdotonta. Tehtiinpä liitos miten tahansa, sen pitää olla luotettava.

Sivun alkuun