Mene sisältöön

Julkaisut

STEK tuottaa julkaisuja etupäässä yhteistoiminnassa muiden sähköalan osapuolten kanssa. Myynti tai jakelu on yleensä järjestetty näiden osapuolten toimesta, katso linkkejä toisaalla sivuillamme. Ohessa on kuitenkin esittely muutamasta STEK:in myötävaikutuksella syntyneestä julkaisusta.

Pikku-Kallen sähkökoulu

Pikku-Kallen sähkökoulu on opas peruskoulun ala-asteille. Sen löydät lasten sähkösivuilta seuraavan linkin takaa:

Maahanmuuttajan sähköturvallisuusopas (2005 – 2006)

Maahanmuuttajan sähköturvallisuusopas on laadittu yhteistyössä TUKESin kanssa. Kuten nimi kertoo, sisältö on varsinaisesti tarkoitettu maahanmuuttajille. mutta opas sisältää perustiedot sähköturvallisuudesta kenelle tahansa. Oppaasta on olemassa erilaisia versioita, jotka löytyvät klikkaamalla tästä:

EU:n uudet ympäristödirektiivit – vaatimukset sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteille (2005)

Julkaisu on laadittu Teknologiateollisuus ry:n toimesta STEKin tuella. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteita ja toimintaa koskeva lainsäädäntö lisääntyy lähivuosina merkittävästi. Säädökset koskevat mm sähkö- ja elektroniikkaromua sekä tiettyjä ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita, energiaa käyttävien tuotteiden suunnittelua, kemikaaleja, paristoja ja akkuja jne. Uudet vaatimukset on otettava huomioon niin tuotetkehityksessä, tuotteiden valmistuksessa, jätehuollossa kuin tuotteiden elinkaaren kattavan tuotetiedon kehittämisessä. Julkaisussa arvioidaan EU:n ympäristödirektiivien vaatimusten mukaisuuteen liittyviä keskeisiä kysymyksiä sekä käytännön toteutukseen liittyviä kustannuksia ja hyötyjä. Julkaisu kokonaisuudessaan löytyy klikkaamalla tästä:

Julkaisua kirjana myy Teknologiainfo Teknova Oy.

Sähköverkostotyön turvallisuuden kehittämisopas SÄTKE (2005)

Työterveyslaitos ja Työturvallisuuskeskus ovat julkaisseet Sähköverkostotyön turvallisuuden kehittäminen SÄTKE -oppaan. Opas perustuu vuosina 2002-2004 toteutettuun Sähköasentajien työmenetelmien kehittäminen energia-alan yrityksissä -hankkeeseen (SÄTKE). Hankkeeseen osallistui kaksi sähköverkostourakointi-yritystä sekä useita työvälineitä ja suojaimia myyviä yrityksiä. Työmenetelmiä ja -välineitä sekä suojaimia kehitettiin työtehtävien riskinarviointien perusteella kehitysryhmissä, joihin osallistui asentajia, esimiehiä, työsuojelupäälliköitä, työvälineiden ja suojainten toimittajia sekä Työterveyslaitoksen tutkijoita.

SÄTKE-opas neuvoo turvallisissa työtavoissa. Oppaan CD-romilla esitetään hyviä käytäntöjä esimerkkien avulla. Opas on tarkoitettu verkostourakointiyritysten käyttöön. Opas tehtiin laajassa yhteistyössä. STEK seurasi hankkeen etenemistä ja oli projektin osarahoittajana.

Opasta myyvät Työterveyslaitos (puh 030 4741) ja Työturvallisuuskeskus (puh 09-616261)

Vapaa-ajan asuntojen sähköistysesite (2003)

Adato Energia Oy on Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen tuella valmistanut esitteen vapaa-ajan asuntojen sähköistyksestä. Esite antaa vinkkejä mm sähkölämmityksestä sekä turvallisuudesta mökillä yleensä ja sähköturvallisuudesta. Esitteessä kerrotaan myös valaistuksesta sekä mukavuuksien viihtyisyyttä lisäävistä vaikutuksista. Esite PDF-muodossa löytyy myös näiltä sivuilta klikkaamalla tästä:

Työssäoppimisen työsuojeluopas sähkö- ja tietoliikennealoille (2002)

Työssäoppimisen työsuojeluopas sähkö- ja tietoliikennealoille on STUL:in ja STEK:in yhteistyönä valmistettu opas. Se on tarkoitettu kaikille työssäoppimisprosessin kanssa tekemisiin joutuville ihmisille: toisen asteen opiskelijoille, oppilaitosten opettajille, alan yritysten yhteyshenkilöille ja työpaikkaohjaajille. Oppaan voit ladata itsellesi PDF-muodossa seuraavan linkin takaa:

Sivun alkuun