Mene sisältöön

2009 toimintakertomus

Yleistä

Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry on vuonna 1995 perustettu yleishyödyllinen yhdistys, joka edistää sähköalan standardisointia ja muuta ohjeistojen laadintaa, energiansäästöä, toimialan ympäristökysymysten selvittämistä ja kansainvälistymistä sekä koulutus- ja tutkimustyötä niin avustettavien kuin omien hankkeidenkin avulla. Yhdistyksen jäsenistö muodostuu sähkö- ja kiinteistöalan järjestöistä. Nyt päättynyt toimintavuosi on yhdistyksen neljästoista täysi toimintakausi.

Sähköturvallisuustyö

Yhdistyksen toiminnan keskeisimpänä tehtävänä on ollut sähköturvallisuuteen liittyvän ohjeistus- ja tiedotusmateriaalin tuottamisen, julkaisemisen sekä jakelun edistäminen ja tukeminen. Vuonna 2009 toiminnan painotuksessa jatkui edellisvuonna omaksuttu linjaus, jonka mukaan toiminnassa on enenevässä määrin otettu huomioon tarve edistää energian käytön tehokkuutta. Huomion kiinnittäminen energiatehokkuuden kehittämiseen tulee myös jatkossa saamaan yhä enemmän huomiota yhdistyksen toiminnassa.

Yleinen turvallisuuskehitys alalla

Sähkötapaturmakehitys on ollut viime vuosina negatiivinen. Kehitystä kuvaavat tilastot Turvatekniikan Keskuksen tietoon vuosina 2004-2008 tulleissa onnettomuuksissa loukkaantuneista.

Sähköalan kehitys on ollut TUKES:in toiminnan piirin kuuluvista toimialoista selvästi negatiivisinta. Sähkö- ja hissitapaturmissa loukkaantui vuonna 2008 lähes yhtä paljon henkilöitä kuin muilla toimialoilla yhteensä.

Vuonna 2009 sähkötapaturmissa kuoli kaksi henkilöä, joista toinen oli alan ammattilainen. Molemmissa tapauksissa on ollut kysymys inhimillisistä virheistä. Pidemmällä aikavälillä kuolemantapausten kehitystrendi, jota kuvaa seuraava kaavio, on kuitenkin ollut positiivinen.Lähde: Turvatekniikan Keskus (kymmenen viimeksi kuluneen vuoden keskiarvo)

Sähköpalojen määrä on pysynyt viime vuosina ennallaan, mutta edelleenkin niitä on liian paljon. Sähköpaloissa on viime vuosina kuollut keskimäärin 17 henkilöä vuodessa.

Sähkölaitteiden turvallisuuden osalta tilanne parani vuonna 2009. TUKES:in markkinavalvonnassa löydettiin vuonna 2009 edellisvuotta vähemmän vakavasti puutteellisia sähkötuotteita. Myös myyntikieltojen määrä väheni, samoin vaarallisten tuotteiden takaisinvedot. Vakavia puutteita oli eniten ulkokäyttöön tarkoitettujen jatkojohtojen kumikaapeleissa. Entistä enemmän puutteita oli myös energiansäästölampuissa ja LED-lampuissa.

TUKES teki vuoden 2009 aikana 2.817 valvontakäyntiä sähkötuotteita myyviin liikkeisiin sekä sähkötuotteiden valmistajien ja maahantuojien luokse. Vaatimusten vastaisiksi epäiltyjä sähkötuotteita testautettiin 888 kpl. Niistä 86 tuotteessa löytyi vakavia turvallisuuspuutteita, mikä on 8,5 % vähemmän kuin vuonna 2008. Huomattavia turvallisuuspuutteita löytyi 30 %:ssa testatuista tuotteista. Myyntikieltoja annettiin yhteensä 100 tuotteelle. Toiminnanharjoittaja velvoitettiin palautusmenettelyn avulla keräämään myydyt tuotteet takaisin kuluttajilta viidessä tapauksessa.

Osasyynä positiiviseen kehitykseen voitaneen pitää EU:n tietojenvaihtojärjestelmä RAPEX:in käyttöönottoa. RAPEX:in avulla jäsenvaltiot välitettävät tietoa toimenpiteistä, jotka liittyvät vaarallisiin kulutustavaroihin. Euroopan komissio julkaisee www-sivuillaan viikoittain luettelon niistä tuotteista, jotka on jossain jäsenmaassa todettu vaarallisiksi ja kirjattu järjestelmään. Järjestelmän avulla vaaraa aiheuttavia tuotteita saadaan pysäytettyä ennen niiden päätymistä uusille markkina-alueille.

Yhdistyksen toiminnassa painotettiin hankkeita, joiden avulla sähkötapaturmien ja sähköpalojen kehityssuuntaan pyrittiin saamaan muutosta. Yhteistyössä TUKES:in, STUL:in ja Sähköalojen ammattiliiton kanssa vuoden aikana rakennettiin sähköalan työnantajille ja työntekijöille omat internet- pohjaiset työkalupakit, jotka julkistettiin syyskuun alussa pidetyssä tiedotustilaisuudessa. Sähköpalojen ennaltaehkäisyyn panostettiin julkaisemalla opas sähköpalotorjuntakoulutusta varten. Lisäksi sähköalan ammattilaisille suunnattuja hankkeita ja sähköalan rekrytointia edistettiin avustuksilla.

Omien hankkeiden osalta vuoden aikana valmistui veneilijöille tarkoitettu sähköopas ja se esiteltiin vuoden 2010 alussa pidetyillä Vene-messuilla. Tämän lisäksi julkaistiin yhteistyössä Motivan ja valaisinvalmistajien kanssa kuntien päättäjille suunnattu valaistusopas.

Avustuksia myönnettiin yhteensä 16 kpl summaltaan 318.276 euroa. (ed. vuonna 261.500 euroa). Sähkö- ja elektroniikka-alan standardisointijärjestö SESKO:lle myönnettiin edellisten vuosien tapaan suurin avustus, joka tällä kertaa oli 160.000 euroa.

Yhdistyksen myöntämien avustusten tuella valmistuivat toimintavuoden aikana mm. seuraavat hankkeet:

– Sähköalan koulutus- ja uramahdollisuuksista tiedottaminen NextStep- ja STUDIA –messuilla

– Kotitalouskoneiden turvallinen sijoitus, asennus ja käyttö – aineisto internet-sivuille

– Lasten energiaopas

– Lasten sähköturvallisuusopas

– Ilmalämpöpumppututkimus

– Sähköturvallisuusmääräysten suositusryhmän päätösten julkaiseminen

– Sähköpalojen syttymismekanismi ja ennaltaehkäisy – opas sähköpalojen torjuntaan

– Sähköalan ammatillisen koulutuksen toimintaohje

– Energia-alalle töihin esite

– Vaarallisten työtapojen ehkäisy sähkötöissä

– Luminord 2009-kilpailu

– Liesiturvalaitteiden vertailu

– Sähkölämmittäjän energiatehokkuusopas

Kuluttajille suunnatun www-sivuston uudistustyö saatiin valmiiksi ja uusi sivusto avattiin kesäkuussa. Sivuston graafinen ilme ja ylläpitojärjestelmä uusittiin ja sidosryhmäjakeluun tarkoitettu extranet- otettiin käyttöön. Uusimisen jälkeen sivuston sisältöä on kehitetty jatkuvasti mm. avustettujen hankkeiden kautta syntyneellä materiaalilla. Sivuston ”Kysy sähköstä” –osion käyttö lisääntyi ja yhteistyö TUKES:in kanssa jatkui niin, että kuluttajien sähkön ja sähkölaitteiden käyttöön sekä asennuksiin liittyvät kysymykset ohjattiin TUKES:in sivuilta yhdistyksen vastauspalveluun. Vastaavasti ammattilaisten kyselyt ohjattiin viranomaisten osalta TUKES:iin ja pätevyys- ym. vastaavien kysymysten osalta sähköalan järjestöille.

Peruskoulun 1. – 9. luokille suunnattu ”Suuri sähköturvallisuuskilpailu” järjestettiin edellisten vuosien tapaan. Kilpailun asiantuntijaraati valitsi kolmen eri sarjan voittajat tammikuussa 2010 ja kilpailutyöt olivat esillä Educa-messuilla Helsingin Messukeskuksessa. Lukuvuoden aikana jatkettiin Pikku-Kallen sähköoppaan ja sen ruotsinkielisen version Lill-Kalles Elskola’n jakelua alakouluille sekä vastaavan oppaan “Iiro ja Sähköpää” jakelua yläkouluille.

Sähköturvallisuuspäivä järjestettiin yhteistyössä Sähköinsinööriliiton ja Eesti Elektroenergeetika Selts:in kanssa 11.5.2009. Tilaisuudessa käsiteltiin mm. energiahuollon riskinhallintaa ja sähkötilojen suojaamista. Päivään osallistui yhteensä yli sata osanottajaa Suomesta ja Virosta.

Tytäryhtiö

Yhdistyksen tytäryhtiöllä Sähköturva Oy:llä ei ollut toimintavuonna aktiivista toimintaa.

Kiinteistö

Yhdistys omistaa Särkiniementie 3:ssa sijaitsevan toimitalokiinteistön, josta saatavilla vuokratuotoilla yhdistys rahoittaa toimintaansa. Kiinteistön vuokrausaste säilyi alkuvuoden hyvänä, mutta vuoden loppupuolella tapahtui käänne huonompaan suuntaan. Toimintavuoden aikana saatiin valmiiksi kiinteistön vuokralaisia palvelevan puhelinjärjestelmän uusiminen sekä tehtiin muut tarpeelliset korjaus- ja ylläpitotyöt. Kiinteistöhuollosta tehtiin vuoden lopussa sopimus Lassila & Tikanoja Oyj:n kanssa.

Jäsenistö

Yhdistyksen jäsenistön muodostavat seuraavat 11 yhteisöä:

Elektroniikan Tukkukauppiaat ry

Sähkösuunnittelijat NSS ry (nimenmuutos vuoden aikana)

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry

Suomen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry

Suomen Sähkötukkuliikkeiden Liitto ry

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

Sähköalojen ammattiliitto ry

Energiateollisuus ry

Sähköinsinööriliitto ry

Teknologiateollisuus ry

Teknisen Kaupan ja Palvelujen Yhdistys ry (nimenmuutos vuoden aikana)

Hallinto

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 27.4.2009 ja syyskokous 30.11.2009 . Kokouksissa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen mukaiset asiat

Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen ovat toimintavuoden aikana kuuluneet seuraavat henkilöt:

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen

Leo Laaksonen, varapuheenjohtaja Esko Keskinen

Martti Alakoski Timo Punkki

Pertti Lindberg Pekka Salomaa

Jarmo Salonen Janne Skogberg

Markku Salovaara, puheenjohtaja Hans Martens

Heikki Silván Tapio Aho

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa.

Yhdistyksen asiamies-, hallinto- ja kiinteistön isännöintipalvelut ostettiin Tukkukaupan Yrityspalvelu-TY Oy:ltä, jonka nimeämänä vastuullisena asiamiehenä toimi Lauri Mäki. Kiinteistöpalveluihin liittyvät huoltopalvelut ostettiin Lassila & Tikanoja Oyj:ltä ja puhelinkeskus- ja aulaemäntäpalvelut SOL-Palvelut Oy:ltä. Työpaikkaravintolan osalta yhdistyksellä on yhteistyösopimus Fazer Amica Oy:n kanssa.

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous säilyi toimintavuoden ajan vakaana.

Tuleva toiminta

Yhdistyksen toimintaa ohjaa Visio 2012, jonka mukaan toiminnan painopistettä sekä omien hankkeiden että avustettavien hankkeiden osalta siirretään enenevässä määrin energian käytön tehostamisen suuntaan. Myös sähköalan tietopankin ylläpito siihen liittyvine kuluttaja- ja koulupalveluineen on keskeistä yhdistyksen toiminnassa. Toimintavuoden alkupuolella käynnistetään yhdistyksen viestintästrategian uudistustyö, joka saatetaan loppuun vuoden loppupuolella.

Sivun alkuun