Mene sisältöön

Aikaisemmin valmistuneita hankkeita

Ennen vuotta 2005 ovat valmistuneet mm seuraavat STEKin tukemat hankkeet:

 • Multimediamateriaali SFS 6002 koulutukseen
 • Sähköalan turvallisuuskansio
 • Vapaa-ajan asuntojen sähköopas
 • Rakentajan ja remontoijan sähköoppaan uusintapainos
 • Sähköpalonsyiden tutkijoiden koulutusmateriaali
 • Sähköalan koulutus- ja uramahdollisuudet- tiedotushanke
 • Sähkössä on Poweria-esitteet 2003
 • Next step-messut 2003
 • Pientalon lämmityskustannusten selvitys ja laskuri
 • PES-sovellusohje
 • Ohje “Palo- ja räjähdysvaaralliset tilat”
 • Ohje “Sähköasennukset palovaarallisissa tiloissa”
 • Ohje “Rakennusten jakelujärjestelmien maadoitukset ja potentiaalintasaukset”
 • Sähkölämmitystekniikan tutkimus- ja kehitysprojekti
 • Sähköpalojen ennalta ehkäisyyn liittyvä koulutusmateriaali
 • ST-kortiston uudistaminen ja päivitys
 • Töiden johtajat, sähköturvallisuus ja muuttunut tilanne – tutkimusprojekti
 • Sähkölaitteistojen huolto- ja kunnossapito-ohje
 • Hissien huolto -KH-ohjekortin laadinta
 • Energiansäästösopimusten toimeenpano
 • Sähköturvallisuusmääräysten tutkintalautakunnan tominnan rahoitus
 • Asumisen sähköasiat -internetsivut
 • Sähkön turvallinen ja säästäväinen käyttö -projekti
 • Sähkötöiden ja käytön johtajan vastuu/ v.2000 ongelma -kartoitusprojekti
 • Suunnitteluohje: Asuntojen muunneltavuus ja esteettömyys sähkösuunnittelussa
 • Vapaa-ajan asuntojen sähköistys – projekti
 • Jännitetyö-koulutusvideo
 • Elektroniikan multimedia-oppimateriaalin tuotanto- ja tutkimusprojekti
 • Sähkölaitosasentajan oppikirja 5:n julkaiseminen
 • Sähköturvallisuuslaatujärjestelmän kehittäminen ammattioppilaitoksessa
 • Hissin huollon aikainen työturvallisuus -projekti

Sivun alkuun