Mene sisältöön

Asennussuositukset

STEK tukee Sähköturvallisuuden suositusryhmän laatimien asennussuositusten kehittämistä ja julkaisua. Suositusryhmä on Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön yhteydessä toimiva sähköturvallisuuteen liittyviä suosituksia ja neuvoja antava elin.

Suositusryhmältä voi pyytää kannanottoa selvästi tulkintaa vaativissa sähköasennuksiin liittyvissä asioissa. Tulkintatarvetta voi olla esimerkiksi, jos halutaan varmistua siitä, että ratkaisu täyttää olennaiset turvallisuusvaatimukset. Kysymyksiä voi esittää kenelle tahansa suositusryhmän jäsenistä, jotka vievät ne yhteisesti käsiteltäväksi.

Ryhmä on vahvistanut useita hyvää suunnittelu-, asennus- ja sähkön käyttötapaa edistävät suosituksia. Suositukset esitetään vuosittain juoksevasti numeroituina.

Ryhmä kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa ja käsittelee ryhmän jäsenille toimitettuja asennuskysymyksiä. Suosituksia julkaistaan alan lehdissä, kirjoissa, kansioissa ja koulutustilaisuuksissa.

Tässä julkaistaan Sähköturvallisuuden suositusryhmän hyvää suunnittelu-, asennus- ja sähkön käyttötapaa edistäviä suosituksia.

Suositusryhmältä voi pyytää kannanottoa selvästi tulkintaa vaativissa asioissa. Tulkintatarvetta voi olla esimerkiksi, jos halutaan varmistua siitä, että ratkaisu täyttää olennaiset turvallisuusvaatimukset.

Sivun alkuun