Mene sisältöön

Monimuotoisia hankkeita

STEKin avustuksilla on ollut joitain vuotuisia vakiokohteita, mutta suurin osa tuetuista hankkeista on ollut kertaluonteisia.

Huomattavin vuodesta toiseen avustettu kohde on ollut sähköalan standardointi. Jo useana vuonna on avustettu myöskin sähköalan asennussuositusten laadintaa. STEK on myös pitkään ollut mukana uravalintaa tekeville nuorille kohdistetuilla vuotuisilla NextStep-messuilla sekä valaisinsuunnittelukilpailu Luminordissa.

Monet muut tuetut hankkeet ovat liittyneet sähköturvallisuutta, työturvallisuutta tai sähkön järkevää käyttöä edistäviin julkaisuihin, tutkimuksiin tai menetelmiin.

Sivun alkuun