Mene sisältöön

Vuonna 2006 valmistuneita hankkeita

Vuonna 2006 ovat valmistuneet mm seuraavat STEKin tukemat hankkeet:

 • Pienkiinteistöjen lämmitysvaihtoehtojen tietopalvelu
 • Tutkimus markkinahintasignaaleihin perustuvan sähkön käytön
 • hallinnasta ja ohjauksesta
 • Tapaturmatietojen hyödyntäminen energia-alalla – tutkimus
 • Opas sähköasennustyön työturvallisuuden lisäämiseksi verkostourakoinnissa
 • Kotitalouden sähkön käyttö – asiakaspalveluhenkilöstön koulutus
 • Suurjännitelaitteistojen käyttöönottotarkastusohjeisto
 • Sähkölämmityksen energiatehokkuuden ja ohjausjärjestelmien tutkiminen ja kehittäminen
 • Sähkössä on POWERIA – rekrytointihanke
 • Sähköturvallisuuden kehittäminen ja sähköalan ammattilaisten
 • tapaturmat
 • Sähköalan koulutus- ja uramahdollisuuksista tiedottaminen
 • NextStep-messuilla
 • Käyttöönottotarkastus- DVD ja –opas
 • Sähkösuunnittelun käsikirja
 • EU:n uudet ympäristödirektiivit – Vaatimukset sähkö- ja
 • elektroniikkateollisuuden tuotteille -julkaisu
 • Verkostourakoitsijan työsuojeluopas
 • Rakennusten ylijännite- ja ukkossuojauskirja
 • Katso omaan kaappiisi –julkaisu
 • Kuluttajat ja sähkölaitteiden turvallisuus –tutkimus

Sivun alkuun