Mene sisältöön

Elsäkerhetsinfo: Information om elsäkerhet och förståndigt bruk av elektricitet

Webbsidorna om elsäkerhet har skapats och upprätthålls av STEK – Centralen för främjande av elsäkerhet rf. Webbsidornas information är avsedd för alla i ärenden som gäller användning av elektricitet och elapparater i olika sammanhang. På webbsidorna finner du även information om elsäkerhet och energibesparingsmöjligheter, samt om de ovan nämnda miljöärendena. Webbsidorna erbjuder även möjlighet för den vanliga medborgaren att ställa frågor om elektricitet. På sidorna finns dessutom information om STEK och dess verksamhet.

Barn och ungdomar är en av de viktigaste målgrupperna för Centralen för främjande av elsäkerhet. Det är viktigt att barnen från början lärs att använda elapparater på rätt sätt. Då leder inte okunskap eller oförsiktighet till farliga situationer. Det är även skäl att minnas att också våra vanor för hur vi använder energi bildas redan under barndomen. Avsnittet ”Barn och elektricitet” innehåller sidor som är särskilt avsedda för barn

Våra svenskspråkiga sidor är betydligt färre till antalet än de finskspråkiga men vi försöker att efterhand öka antalet sidor på svenska. Eftersom man i Finland ofta behärskar de båda inhemska språken finns det ofta hänvisningar eller länkar till sidor på finska på de svenskspråkiga sidorna. På de svenskspråkiga sidorna finns dessutom länkar till företag, institutioner och myndigheter i Sverige. Alla besökare kan utnyttja våra hemsidor, oavsett modersmål.


Aktuellt


Sivun alkuun