Päivityskäyttöliittymän käyttöohjeet

Päivityskäyttöliittymän avulla voi päivittää ja lisätä sivuston sisältöosassa olevaa tietoa. Kun käyttäjä on kirjautunut sivuston ylläpitoon, päivitysohjelmisto tarkistaa käyttäjän päivitysoikeudet. Niillä sivuilla, joita käyttäjän antamilla tunnuksilla on oikeus päivittää, näkyy sivun alalaidassa tekstit: “Muokkaa sivua”, “Luo uusi sivu” ja “Kirjaudu ulos”. Nämä näkyvät punaisella seuraavan kuvan alalaidassa

Klikkaamalla kohtaa “Muokkaa sivua”, käyttäjä pääsee varsinaiseen päivitysikkunaan, johon latautuu sen sivun sisältö, jolla “Muokkaa”-kohtaa klikattiin”. Klikkaamalla kohtaa “Luo uusi sivu”, ohjelma luo aktiivin hakemiston (sivuston kohta, jossa käyttäjä on) alle uuden alasivun. Nämä alasivut tulevat näkyviin sivustossa keskellä ylhäällä. Linkkinä tälle uudelle sivulle tulee tuon sivun otsikko.

HUOMAA: Sivulla tulee olla h2-otsikko, jotta sivu voitaisiin tunnistaa alasivulistassa.

Kohdasta “Kirjaudu ulos” käyttäjä pääsee ulos päivityskäyttöliittymästä ja voi palata normaaliin www-selailuun. Näkymä varsinaisesta päivitysikkunasta, joka aukeaa sekä “Muokkaa sivua”, että “Luo uusi sivu”-toiminnoilla , on seuraavassa kuvassa.

Päivitysikkunassa käyttäjä voi vapaasti muokata leipätekstiä haluamallaan tavalla. Kuten yllä olevasta kuvasta näkyy, on ikkunan ylälaidassa painikkeita. Näistä painikkeista sivun tekstiin luodaan haluttua rakennetta, otsikkoja, kuvia ja linkkejä. Jokaisen nappulan erillinen selitys löytyy alempaa. Painikkeet toimivat siten, että niitä klikkaamalla avautuu dialogi, jossa käyttäjää pyydetään suorittamaan tarvittavat toiminnot. Ohjelma huolehtii tarvittavan html-koodin tuottamisesta käyttäjän toiminnon ympärille. Valittu elementti ilmestyy päivitysliittymän tekstikentän alalaitaan, josta se täytyy siirtää haluttuun kohtaan “copy-paste”-menetelmällä. Kopioiminen sujuu siten että käyttäjä maalaa koko uuden elementin alueen hiirellä ja painaa Ctrl-x. Täältä valitaan “cut/leikkaa” ja kuljetetaan kursori haluttuun paikkaan. Täällä painetaan Ctrl-v. Tämän jälkeen muutokset tallennetaan sivuille klikkaamalla “Talleta” -nappulaa ikkunan alalaidasta.

Eri muokkauspainikkeita ovat:

Fontin suurennus

Lihavoitu fontti

Keskitetty fontti

Italic-fontti

Hyperlinkin laatiminen

Numeroitu lista

Numeroimaton lista

Fontin pienennys

Tekstin alleviivaus

Kuvan haku sivulle. Kuvan tulee olla sivuston images-hakemistossa, jotta valinta toimii

Suurin otsikko

Keskikokoinen otsikko

Pienin otsikko

Kuvien lisääminen

Kuten muitakin elementtejä, voidaan myös kuvia lisätä klikkaamalla elementille tarkoitettua painiketta. Tässä tapauksessa painike on seuraavan näköinen: Tällöin tulee tietää kuvan tiedostomuoto. Kuvat sijaitsevat palvelimella “images”-kansiossa. Tämä on syötetty jo valmiiksi kuvan lisäämis komentokehotteeseen, joten kehotteeseen tarvitsee lisätä vain tämä kuvan nimi. Kuvan nimiä voi käydä hakemassa pääikkunan alalaidassa olevan linkin “Kuvaluettelo” kautta.

Sivujen poistaminen

Halutun muotoinen sivu siis talletetaan painamalla talleta -nappia. Mikäli muokkauksessa oleva sivu halutaan poistaa kokonaan sivustosta, valitaan “poista sivu” -valintaruutu päivitysliittymästä.

Kun tämän valinnan jälkeen painaa “talleta”-nappia, poistuu ko. sivu kokonaan sivustosta. Älä siis valitse “poista sivu”-ruutua, ellet ole täysin varma siitä että kyseisen sivun saa hävittää. Kun sivu on poistettu, jää sivu sille kohdalle, jossa poistettu sivu oli aikaisemmin. Käyttäjän tulee painaa jotakin sivun navigaatiopalkeissa olevaa linkkiä päästäkseen muokkaamaan muita sivuja

Lokitiedot

Kohdasta “lokitiedot” voi käydä katsomassa sivuston päivityshistoriaa. Täältä näkee ne ajankohdat, jolloin sivustoa on käsitelty päivityksiin oikeuttavilla tunnuksilla ja mistä osoittesta näillä tunnuksilla on tultu sivustoon. Listaa kannattaa välillä tarkistaa siltä varalta, ettei sivusto joudu väärinkäytösten kohteeksi.