STEK - Sähköturvallisuuden edistämiskeskus
Ajankohtaista
STEK-info
Sähkön käyttö kotona
Lapset ja sähkö
Sähköturvallisuus
Kun sähköä ei tule...
Ukkonen
Sähkö ja rakentaja
Sähkö ja ympäristö
Julkaisuja jokamiehelle
Kiinteistöjen sähköverkot
Kysy sähköstä
Usein kysyttyä
Sähköasentajaksi tai sähköinsinööriksi?
Ammattilaisille: Koulutusta ja julkaisuja
Avustukset
Avustusohjeet
Valmistuneet hankkeet
Muita sähköalan avustusten jakajia
Hakulomakkeet
Sähköalan turvallisuussuosituksia
Etusivu Sivukartta Yhteystiedot Palaute
Haku
Ajankohtaista

SÄTKY – pelaamalla sähköturvallisuustietoa lapsille (11.10.2007)

Hyvän turvallisuuskulttuurin juuret kasvavat lapsissa

Turvallisuuskasvatus on tehokkainta, kun se aloitetaan riittävän varhaisella iällä. Opittuja tapoja ja asenteita on myöhemmin vaikea muuttaa. Lapsille soveltuvien ja heitä kiinnostavien opetusaineistojen ja menetelmien puute on ollut haasteena turvallisuuskoulutuksen käytännön toteuttamisessa. Esimerkiksi valtakunnallisessa selvityksessä (Työterveyslaitos ja Tampereen Teknillinen Yliopisto 2003) päiväkotien ja peruskoulujen opettajat moittivat materiaalien vaikeaa saatavuutta, vanhanaikaisuutta, havainnollisuuden puutetta ja liiallista teoreettisuutta. Lisää kaivattiin nimenomaan pelejä ja AV-materiaalia.

Pelit oppimisvälineenä

Koulutusmateriaalien kehittämisen yleisenä haasteena on saavuttaa yhtä aikaa laadukas asiasisältö ja kohderyhmää puhutteleva esitysmuoto. Tunnettuja oppimista parantavia tekijöitä ovat oppilaan sitoutuminen eli oma halua opiskella, odotusten ja kokemusten kohtaaminen, innostava oppimisympäristö ja yhteisöllisyys. Erityisesti lapsille peleistä löytyy monia näitä oppimista edistäviä elementtejä. Niiden avulla voidaan myös kokeilla asioita, jotka todellisessa ympäristössä tehtyinä olisivat vaarallisia. Lisäksi pelien kilpailuelementti motivoi oppijaa.

SÄTKY opettaa kodin sähköturvallisuutta

Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry on julkaissut juuri tähän tarpeeseen lapsille uuden tavan oppia turvallista sähkölaitteiden käyttöä ja tunnistamaan sähkön vaaroja. SÄTKY -sähköturvallisuuden verkkopelin on toteuttanut turvallisuuden e-oppimisen edelläkävijä 3T Ratkaisut Oy. Nettipelissä liikutaan kotona eri huonetiloissa virtuaalinoppaa heittämällä. Mitä paremmin pelaaja osaa ratkaista eteen tulevat tehtävät, sitä enemmän akussa riittää virtaa. Peli on käyttäjän näkökulmasta viihteellinen – oppiminen tapahtuu ikään kuin sivutuotteena.

SÄTKY:n pääkohderyhmää ovat 6 – 11 vuotiaat lapset, joille tietokonepeli on luonteva oppimismenetelmä. Internet on jo lähes kattavasti tämän kohderyhmän käytössä, mikä mahdollistaa tehokkaan jakelukanavan ja yhteisöllisten elementtien käytön. Peli kerää TOP 10 -tilastoa ja sen kautta voi lähettää haasteen kaverin sähköpostiin. Peli soveltuu myös yhdessä tapahtuvaan ongelmanratkaisuun esimerkiksi luokassa opettajan johdolla.

Peliä voi pelata maksutta osoitteessa http://www.stek.fi/lapset/robo11.htmltai www.3tratkaisut.fi/satky.

Lisätietoja:

Asiamies Lauri Mäki, Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry

Puh. (09) 696 3696, matkapuhelin 050 327 6049, sähköposti: [email protected]

Kehitysjohtaja Marko Vuorinen, 3T Ratkaisut Oy

Matkapuhelin 040 517 7675, sähköposti: [email protected]

Sähköturvallisuuden edistämiskeskus – STEK

Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry on vuonna 1996 toimintansa aloittanut yleishyödyllinen yhdistys. Se toimii sähköturvallisuuden ja siihen läheisesti liittyvien tehtäväalueiden edistämiseksi ja kehittämiseksi Suomessa. Yhdistyksen jäsenistö koostuu valtakunnallisesti toimivista yhdistyksistä, jotka edustavat sähkö- ja elektroniikka-alalla toimivia liikeyrityksiä ja ammattiryhmiä.

  • STEK seuraa ja kehittää sähköturvallisuutta maassamme.
  • STEK tekee aloitteita ja järjestää kampanjoita sähköturvallisuuden parantamiseksi.
  • STEK tukee apurahoin erityisesti sähköalan standardisointi- ja muuta ohjeistotyötä, energiansäästöä, toimialan ympäristökysymysten selvittämistä ja kansainvälistymistä sekä koulutus ja tutkimustyötä

Lue lisää www.stek.fi.

3T Ratkaisut Oy

3T Ratkaisut Oy on vuonna 2001 perustettu yksityinen, suomalainen asiantuntijayritys, jonka liikeideana on edistää turvallisuutta ja hyvinvointia työpaikoilla ja muuten yhteiskunnassa. 3T Ratkaisut Oy:n kolme keskeistä toiminta-aluetta ovat 3T Asiantuntijapalvelut, 3T eOppiminen ja 3T Monitori -turvallisuustietojärjestelmä. Lue lisää www.3tratkaisut.fi.
<< Takaisin edelliselle sivulle

etusivulle   etusivulle tulosta   tulosta sivun alkuun   sivun alkuun