STEK - Sähköturvallisuuden edistämiskeskus
Ajankohtaista
STEK-info
Sähkön käyttö kotona
Lapset ja sähkö
Sähköturvallisuus
Kun sähköä ei tule...
Ukkonen
Sähkö ja rakentaja
Sähkö ja ympäristö
Julkaisuja jokamiehelle
Kiinteistöjen sähköverkot
Kysy sähköstä
Usein kysyttyä
Sähköasentajaksi tai sähköinsinööriksi?
Ammattilaisille: Koulutusta ja julkaisuja
Avustukset
Avustusohjeet
Valmistuneet hankkeet
Muita sähköalan avustusten jakajia
Hakulomakkeet
Sähköalan turvallisuussuosituksia
Etusivu Sivukartta Yhteystiedot Palaute
Haku
Sähköasennukset

Sähköasennusten tarkastukset
Sähkötöiden johtaja
Neuvoja sähköasennuspalvelun hankintaan
STUL

Sähköasennusten tarkastukset

Käytä sähkötöissä aina ammattitaitoista suunnittelijaa ja rekisteröityä urakoitsijaa

Sähköalalla on viime vuosina vähennetty viranomaisvalvontaa ja tavallisen kuluttajan tulee olle entistä valveutuneempi sekä sähkölaitteita että sähköasennuspalveluja hankkiessaan.

Sähköasennusten tekeminen on ammattilaisen työtä. Virheellisistä sähköasennuksista voi aiheutua taloudellisten menetysten lisäksi myös merkittävä turvallisuusriski. Mikäli epäilet urakoitsijan ammattitaitoa, rekisteröitymisen voit tarkastaa Turvatekniikan keskuksesta, puh 09-61 671.

Pyydä sähköurakoitsijaltasi tarkastustodistus

Sähköasennukset on tehtävä voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukaisesti. Turvallisuuden varmistaminen edellyttää ammattitaitoisen asennustyön lisäksi erilaisia asennukselle tehtäviä turvallisuustarkastuksia. Näillä tarkastuksilla varmistetaan, ettei valmiiseen asennukseen jää sellaisia laite- tai asennusvirheitä, jotka voisivat aiheuttaa palovaaraa tai sähköiskun vaaraa.
Tähän tarkastukseen kuuluu sekä silmin todettavia asioita että mittauksia. Mittaukset ovat tarpeen, koska kaikkia mahdollisia virheitä ei voi silmämääräisesti todeta, vaan ne paljastuvat ainoastaan mittauksin. Tarkastus on tehtävä asennukselle ennen sen käyttöönottoa. Mikäli tarkastuksissa havaitaan asennusvirheitä, niin urakoitsijan velvollisuus on korjata puutteet ennen kuin asennustyö luovutetaan loppukäyttäjälle.

Sähköurakoitsija on velvoitettu laatimaan tekemistään asennuksista käyttöönottotarkastuspöytäkirjan. Siitä tulee käydä ilmi, että asennus on vaatimusten mukainen. Vaikka pöytäkirja ei välttämättä kerro maallikolle kovinkaan paljon, kannattaa rakennuttajan huolehtia siitä, että hän saa urakoitsijalta pöytäkirjan. Jos urakoitsija ei sitä automaattisesti toimita, se tulee pyytää ennen kuin työ luovutetaan. Näin voi luottaa siihen, että rakennuttajan tilaama sähköasennus ei aiheuta ikäviä yllätyksiä, pahimmissa tapauksissa jopa vaaratilanteita.

Tilaajan rooli aiempaa tärkeämpi

1.7.1997 jälkeen laki ei edellytä paritaloissa ja omakotitaloissa muuta tarkastusta kuin asennuksen tekijän suorittaman käyttöönottotarkastuksen. Aiemmin sähkölaitosten asennustarkastajat tarkastivat myös omakotitalokohteet. Nyt siis käyttöönottotarkastuksen merkitys on aiempaa suurempi. Nykyisin ulkopuolista varmennustarkastusta edellytetään ainoastaan suuremmissa rakennuskohteissa. Näiden tarkastusten tarkoituksena on varmistaa, että urakoitsija on tehnyt asianmukaisen
käyttöönottotarkastuksen.


etusivulle   etusivulle tulosta   tulosta sivun alkuun   sivun alkuun