STEK - Sähköturvallisuuden edistämiskeskus
Ajankohtaista
STEK-info
Sähkön käyttö kotona
Lapset ja sähkö
Sähköturvallisuus
Kun sähköä ei tule...
Ukkonen
Sähkö ja rakentaja
Sähkö ja ympäristö
Julkaisuja jokamiehelle
Kiinteistöjen sähköverkot
Kysy sähköstä
Usein kysyttyä
Sähköasentajaksi tai sähköinsinööriksi?
Ammattilaisille: Koulutusta ja julkaisuja
Avustukset
Avustusohjeet
Valmistuneet hankkeet
Muita sähköalan avustusten jakajia
Hakulomakkeet
Sähköalan turvallisuussuosituksia
Etusivu Sivukartta Yhteystiedot Palaute
Haku
Kodin sähkölaitteita

Liesi ja uuni
Astianpesukone
Kylmälaitteet
Pyykinpesukone
Sähkösauna ja kiuas
Pyykinkuivaus
Auton lämmitys
Sähkölämmitys
Sähkölaitteiden merkinnät

Liesi ja uuni

Lieden ja uunin merkitys ruuanlaitossa on viime aikoina jonkin verran vähentynyt, kun ruoka ostetaan entistä valmiimpana ja lämmitetään mikroaaltouunissa.

Sähköliesien ja uunien valikoima kodinkoneliikkeissä on suuri. Kun lieden hankinta tulee ajankohtaiseksi, tärkeä kysymys on lieden koko ja uunin sijoitus. Erillinen uuni kannattaa hankkia, jos uunilla on paljon käyttöä, sillä erillinen uuni voidaan sijoittaa riittävän korkealle, jolloin paistosten tarkkailu on helppoa. Liesi-uuni-yhdistelmä on kuitenkin halvin ja vie tilaakin vähiten.

Jos vanha liesi toimii huonosti ja vaihdetaan uuteen, on yleensä ostettava mitoiltaan samanlainen liesi, että se sopisi keittiöön ilman muita muutoksia. Jos liesi ei sähköteholtaan ole samansuuruinen kuin vanha, on tarkistettava, että se voidaan liittää ilman kodin sähköverkon vahvistamista. Pienemmissä kerrostaloasunnoissa liesi on usein varustettu yhdellä 20 A (ampeerin) sulakkeella, joka yleensä mahdollistaa enintään kolmilevyisen lieden kytkennän. Jos liedelle on ennestään kolmivaiheliitäntä (sulaketaulussa 3 kpl 16 A sulakkeita), voidaan lähes mikä tahansa isokin liesi liittää helposti. Pienoisliesiä lukuunottamatta liedet liitetään erikoiseen liesirasiaan, eikä työ ole jokamiehen puuhia. Myyjältä kannattaa kysyä, tekevätkö he myös asennuksen, jolloin ei tarvitse erikseen kutsua sähkölikkettä paikalle. Myyjän kanssa kannattaa sopia myös vanhan lieden poisveinnistä.

Lieden turvallisuus

Työtehoseura selvitti vuonna 2002 kotitalouskoneiden turvallisuutta ja turvavarusteiden toimivuutta erilaisissa käyttötilanteissa. Kokemuksia liesistä saatiin lähes sadalta lapsiperheeltä ja muutamalta kymmeneneltä vanhusten kotipalvelun työntekijältä.

Lapsiperheistä yli kolmasosalle oli sattunut jonkinasteinen vaaratilanne lieden kanssa. Lähes joka viidennessä taloudessa lapsi oli väännellyt lieden valitsimia. Noin joka kymmenennessä taloudessa lapsi oli satuttanut kätensä kuuman luukun pintaan tai keittotasolle. Lapset käyttivät myös lieden vetolaatikostoa kiipeilyalustana.Lapsiperheille lieden turvavarusteet, keittotason ja luukun suoja olivat suhteellisen tuntemattomia. Toivottavina turvavarusteina pidettiin turva-ajastinta, luukun turvasalpaa ja virtalukkoa.

Kotipalvelun työntekijöiden kokemusten mukaan liesien käyttöturvallisuusriskejä vanhustalouksissa olivat pienet ahtaat tilat, laskutilan puute lieden vieressä ja huono valaistus. Liesitasoa käytetään erilaisten tavaroiden säilytysalustana. Samoin patalappujen sijoittaminen lieden välittömään läheisyyteen aiheuttaa turvallisuusriskin. Erilaisista turvavarusteista vanhustalouksissa oli vähän kokemuksia. Eniten kokemuksia oli turva-ajastimella varustetuista liesistä. Joillekin käyttäjille turva-ajastimeen valittava maksimiaika oli liian lyhyt. Aikakytkin ei kestä vääntämistä molempiin suuntiin, mistä johtuen väärään suuntaan kääntäminen rikkoo sen.

Erikseen asennettavia turvalaitteita oli käytössä kolmentyyppisiä. Niiden toiminta perustui joko pelkästään aikaan ja tehoon perustuvaan virran katkaisuun tai ne oli varustettu pelkästään lämpövahdilla tai niissä oli automaattinen lämpötilan tunnistava virrankatkaisulaite. Näiden laitteiden ominaisuuksista oli käyttäjillä vain vähän tietoa. Vastaajien mielestä turvalaitteen valinnassa tulisi ottaa huomioon ensisijaisesti vanhuksen toimintakyky eikä vain hinta, kuten nykyisin useimmiten tehdään. Automaattinen lämpötilan valvonta ja virrankatkaisu varmistavat turvallisuuden erityyppisissä toimintahäiriötilanteissa.

Liesissä ja keittotasoissa on vakiovarusteena erilaisia turvajärjestelmiä, kuten kaatumiseste tai vastaava, luukun salpa, keraamisessa tasossa jälkilämmön merkkivalo, ylikuumenemissuoja, virtalukko, kattilan tunnistin ja turvakatkaisin. Turvakatkaisin kytkee virran automaattisesti pois päältä tietyn ajan kuluttua, ellei sen säätöä muuteta. Mitä suurempi teho on valittu, sitä nopeammin virta katkeaa. Kattilatunnistimien ja induktioliesien etu on se, etteivät ne mene vahingossa päälle, jos tasolla on vieras esine, kuten patalappu tai muoviastia. Induktioliesi ei mene päälle, jos keittoalueella ei ole magnetisoituvaa keittoastiaa. Kattilantunnistin vaatii metallisen kattilan. Turvallinen toimintaperiaate ei kuitenkaan yksistään riitä takaamaan laitteen käyttöturvallisuutta. Myös ohjaustaulun informaatio ja valitsimien muotoilu vaikuttavat lieden turvallisuusominaisuuksiin. Valitsimet saattavat erottua heikosti ohjaustaulun taustasta,jolloin ne eivät sovellu heikkonäköiselle henkilölle.

Parhaiten turvallisuuden erilaisissa häiriötilanteissa varmistaa automaattinen lämpötilan valvonta ja ja siihen liitetty virrankatkaisu. Tällainen turvalaite voidaan liittää kaikkiin vanhoihin liesiin. Laite löytyy ainakin Finncabinova-nimiseltä yritykseltä.

Liian kuumat liesipinnat?

Monet ihmettelevät uusien sähköliesien valitsimien, uuninluukkujen ja uunin kahvan korkeaa lämpötilaa. Jotkut ovat havainneet, että lieden vieressä olevan kaapiston seinä tuntuu kuumalta tai saattaa jopa tummua kuumuudesta.

Turvallisuusstandardeissa on annettu vaatimukset lieden sivujen ja etuosan lämpenemisylärajoille. Jos esimerkiksi uunin lämpötila on 240 ºC ja huoneen 25 ºC, saa muovisten valitsimien, luukunkahvan tai luukun turvasalvan lämpötila olla enintään 85 ºC.

Uuninluukun ikkuna saa olla enintään 105 ºC, kun uunin sisällä on 200 ºC. Jos uunia käytetään tätä korkeammissa lämpötiloissa, nousee pintalämpötila vastaavasti. Tällöin on mahdollista saada palovamma joidenkin liesien uuninluukusta, vaikka liesi täyttääkin sitä tällä hetkellä koskevat turvallisuusvaatimukset. Markkinoilla on monta mallia, joissa lämpötilat jäävät kaikissa uunin sisälämpötiloissa niin alhaisiksi, että etupuolelta ei voi saada palovammoja.

etusivulle   etusivulle tulosta   tulosta sivun alkuun   sivun alkuun