Ajankohtaista
 STEK-info
 Sähköturvallisuus
 Sähkö ja rakentaminen
 Sähkö ja ympäristö
 Koulutus ja julkaisut
 Avustukset
 Palaute
 Haku
 Ohjeet
 Ylläpito
 Kysy sähköstä

Standardit


Turvallisuutta valvotaan standardeilla


Sähkölaitteiden ja -asennusten täytyy olla turvallisia käyttäjilleen. Laitteiden yhtenäiset turvallisuusvaatimukset on määritelty EU:n direktiiveissä ja niihin perustuvissa suomalaisissa määräyksissä. Viranomaismääräyksissä esitetään kuitenkin vain keskeiset turvallisuusvaatimukset. Yksityiskohtaisten määrittelyjen ja testausmenetelmien osalta viranomaismääräyksissä viitataan suomalaisiin SFS-standardeihin, jotka puolestaan perustuvat kansainvälisiin ja eurooppalaisiin standardeihin.

Turvallisuuden lisäksi standardien avulla varmistetaan laitteiden, kuten pistotulppien ja -rasioiden, keskinäinen yhteensopivuus. Käyttämällä standardinmukaisia piirrosmerkkejä ja piirustuksia, puhumattakaan ammattisanoista, varmistetaan alan ammattilaisten yksikäsitteinen viestintä. Myös sähkölaitteiden käyttöä opastavat kuvatunnukset esimerkiksi kodinkoneissa perustuvat standardeihin. Sähkölaitteiden toisilleen aiheuttamista häiriöistä eli sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta on tullut viime vuosina merkittävä standardisoinnin kohde.

Sähköalan SFS-standardien valmistelusta vastaa Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry. Sen jäseniä ovat sähköalan edunvalvontajärjestöt, kuten Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry STEK, sähköturvallisuusviranomaiset sekä testauslaitokset. SESKOn pysyvissä asiantuntijaryhmissä on lähes 500 yritysten ja laitosten edustajaa. SESKO on jäsenenä maamme standardisointialan keskusjärjestössä Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:ssä sekä sähköalan kansainvälisessä (IEC) ja eurooppalaisessa (CENELEC) yhteistyöjärjestössä. SESKOn rahoitus perustuu pääasiassa standardien myyntiin, asiantuntijoiden osallistumismaksuihin sekä valtion avustukseen. Myös STEK tukee SESKOn toimintaa taloudellisesti.

Sähköalan kansainvälisiä standardeja on julkaistu noin 100 000 sivua. Suomenkielellä niistä on julkaistu noin 17 000 sivua. Esimerkkejä eri aihepiirien SFS-standardeista:


Kuva standardista SFS-EN 61082-1

  • SFS 6001 Suurjänniteasennukset

  • SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus

  • SFS 5799 Valaisinpistokytkimet. Rakenne- ja testausvaatimukset

  • SFS-EN 50083-2 Yhteisantennilaitteet. Laitteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus

  • SFS-EN 50131-1 Hälytysjärjestelmät. Rikosilmoitusjärjestelmät. Osa 1: Yleiset vaatimukset

  • SFS-EN 60204-1 Koneturvallisuus. Koneiden sähkölaitteisto. Osa 1: Yleiset vaatimukset

  • SFS-EN 60950 Tietotekniikan laitteiden turvallisuus

  • SFS-EN 61082-1 Sähkötekniikassa käytettävien dokumenttien laatiminen. Osa 1: Yleiset vaatimukset

  • SFS-IEC 60050-195 Sähköteknillinen sanasto. Osa 195: Maadoitus ja suojaus sähköiskultasivun alkuunSTEK
Jäsenet
Yhteystiedot
Hallinto
Säännöt
FimteknoSähköturvallisuuden edistämiskeskus - STEK ry