Ajankohtaista
 STEK-info
 Sähköturvallisuus
 Sähkö ja rakentaminen
 Sähkö ja ympäristö
 Koulutus ja julkaisut
 Avustukset
 Palaute
 Haku
 Ohjeet
 Ylläpito
 Kysy sähköstä

Selvitä omat tarpeesi


Remontoinnissa huomioitava

Teetä kuntoarvio tai kuntotutkimus

Jos pientaloissa haiskahtaa vähänkään ummehtuneelle tai tunkkaiselle, halutaan heti selvittää, mistä haju johtuu – ettei vain home… Mutta jos kodin tai kesämökin sähkölaitteet ja sähköasennukset ikääntyvät, kuluvat tai vaurioituvat, ei synny outoja hajuja eikä aina edes ulkoisesti voi päätellä niiden kuntoa. Tästä johtuen viallisia ja loppuun palvelleita sähköasennuksia ei aina havaita. Kuitenkin sähköpalon tai sähköiskujen vaara saattaa olla olemassa ja sähkölaitteidn käytettävyys hiertää.

Sähköasennusten kuntoa ei aina pysty yksinomaan päältäpäin arvioimaan. Siksi käytettynä ostettuun asuntoon ja remonttia suunniteltaessa vanhaan asuntoon kannattaa teetättää sähköalan ammattilaisella sähköasennusten kuntoarvio tai perusteellisempi kuntotutkimus, joka sisältää myös turvallisuustarkastuksen ja usein lisäksi energiakatselmuksen. Toki itsekin voi havaita rikkoontuneet pistorasioiden ja kytkimien kannet, mutta keskuksen löysien liitosten tai ylikuormituksen selvittämiseen tarvitaan sähköammattilaista kokemuksineen ja mittareineen.

Sähköammattilaisen tekemässä kuntotutkimuksessa saat perusteellista tietoa myös näkymättömissä olevien sähköjohtojen, rasioiden ja putkitusten kunnosta, sähköasennusten toimivuudesta ja energiansäästömahdollisuuksista.

Kuntotutkimus kannattaa varsinaisten sähköasennusten lisäksi teettää myös puhelin- ja antennijärjestelmille. Digitaaliset lähetykset maanpäällisistä verkoista ja satelliiteista lisäävät moninkertaisesti antennijärjestelmän kautta saatavilla olevia palveluja. Tästä syystä ne edellyttävät antenniverkon suorituskyvyltä enemmän kuin nykyiset analogiset lähetykset. Analogiset lähetykset loppuvat kokonaan vuoteen 2006 mennessä. Siihen mennessä olisi hyvä teettää antennijärjestelmien taloverkoille kuntotutkimus, jotta saataisiin varmuus siitä, kykeneekö antenniverkko välittämään myös digitaaliset lähetykset.

Kuntoarvio on arvio asunnon sähköjärjestelmien ja sähkölaitteiden sen hetkisestä teknisestä ja toiminnallisesta tilasta. Yleensä se tehdään asunnon pitkän tähtäimen käytön suunnitteluun ja rahoituksen tarpeita varten. Kuntoarvioija tekee havaintoja systemaattisesti tekemällä käyttäjähaastatteluja, tutkimalla käytettävissä olevia dokumentteja sekä tutkimalla järjestelmiä silmämääräisesti. Kuntoarvioija ei ota esimerkiksi näytteitä tai tee mittauksia. Sähköjärjestelmien kuntoarvion tekemiseen on syytä käyttää sähkö- ja telealan ammattilaista, sillä arvioija tekee johtopäätökset oman ammattitaitonsa ja kokemuksensa perusteella.

Kuntotutkimus on sähköjärjestelmien ja sähkölaitteiden korjaus- tai perusparannussuunnittelun tarpeita varten tehty tutkimus. Kuntotutkimuksessa sähköjärjestelmien ja sähkölaitteiden kuntoa ja teknistä toimivuutta tutkitaan silmämääräisen havainnoinnin lisäksi erilaisin mittauksin, toimintakokein ja tutkimuksin, esimerkiksi laboratoriotutkimuksin. Tästä syystä kuntotutkimuksia voivat tehdä vain sähköalan ammattilaiset. Kuntotutkimuksen lopputuloksen pitäisi olla tekijästä riippumaton ja sen pitäisi perustua tosiasioihin – ei olettamuksiin. Kuntotutkimuksessa otetaan näytteitä ja tehdään mittauksia, joiden avulla saadaan täsmälliset tiedot sähköjärjestelmien ja sähkölaitteiden tilasta: energiankulutuksesta, turvallisuustasosta, toimivuudesta, käytettävyydestä jne. Kuntotutkimus palvelee korjaus- ja perusparannussuunnittelua ja -toteutusta. Kuntotutkimuksen yhteydessä tehdään ehdotus toimenpiteistä, joilla järjestelmän haluttu tavoitetaso voidaan saavuttaa, sekä laaditaan kustannusarvio korjauksista. Kuntotutkimuksen teettäjä sitten lopulta päättää, mihin toimenpiteisiin ryhdytään.

Kuntokartoitus on määrittelemätön toimenpide, jolla tarkoitetaan usein joko kuntoarviota tai kuntotutkimusta taikka aivan jotain muuta.

Varminta on käyttää kuntoarvion tai kuntotutkimuksen tekijänä sähköja teleurakoitsijaa tai erikseen hyväksyttyä sähkölaitteistojen kuntotutkijaa. Oman alueesi sähkö- ja teleurakoitsijoita ja hyväksyttyjä sähkölaitteistojen kuntotutkijoita voit etsiä osoitteesta www.erikoisurakoitsijahaku.com Hakuominaisuudeksi voit laittaa esimerkiksi rajatun maantieteellisen alueen kuten oman kotipaikkakuntasi.

Kuntotutkimuksen tekijä laatii talosi sähköasennusten ja sähkölaitteiden kunnosta raportin, jossa on esitetty mahdolliset turvallisuuspuutteet ja virheet. Raportissa on myös ehdotuksia energiatehokkuuden ja laitteistojen toimivuuden parantamiseksi. Sähkö- ja teleurakoitsija pystyy hetkessä toteamaan, ovatko talosi sähköasennukset ja -laitteet kunnossa. Samalla hän voi parantaa asennuksia esteettisesti toimivammiksi ja lisätä esimerkiksi uusia pistorasioita. Pistorasioiden lisäyksilläkin voidaan helposti parantaa vanhan asunnon turvallisuutta, kun irrallisten jatkojohtojen käyttötarve näin vähenee.

Voit itse tarkistaa, löytyykö kuntotutkimusraportista tai -selvityksestä vastukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Milloin asunnon sähköasennukset on tehty? Onko tehty täydentäviä asennuksia tai korjauksia? Milloin? Kuka?

 • Ovatko asunnon sähköpiirustukset, käyttöohjeet ja muut sähkön ja sähkölaitteiden käytön kannalta tärkeät dokumentit tallessa?

 • Onko liittymisjohto kunnossa ja riittävä? Pitääkö se muuttaa maakaapeliksi?

 • Toimivatko suojalaitteet (esimerkiksi sulakkeet) usein? Millaisissa tilanteissa?

 • Onko sähkömittari kunnossa?

 • Onko pääkeskus varusteineen turvallinen, ehjä ja toimiva?

 • Ovatko suojaukset sähköturvallisuuden kannalta riittävät ja kunnossa?

 • Esiintyykö valaistuksessa tai muussa sähkön käytössä epämääräistä vaihtelua?

 • Onko sisä- ja ulkotilojen valaistus riittävää, toimivaa ja turvallisuuden kannalta kunnossa? Onko säädettävyys riittävää?

 • Onko pistorasioita riittävästi, oikeissa paikoissa, sopivalla käyttökorkeudella ja ovatko ne turvallisuuden kannalta kunnossa?

 • Ovatko valaistuksen kytkimet kunnossa, oikeissa paikoissa ja toimivatko tarkoituksenmukaisesti?

 • Onko puhelin- ja antennipistorasioita riittävästi ja oikeissa paikoissa?

 • Ovatko käytössä olevat sähkölaitteet turvallisia, oikeissa paikoissa, toimivia, riittävän energiatehokkaita ja tarkoituksenmukaisia?

 • Tarvivatko sähkölaitteet puhdistusta? Milloin on syytä puhdistaa esim. televisio sisäpuolelta taikka jääkaapin, astianpesukoneen tai pyykinpesukoneen tausta jne? Kuka ne voi puhdistaa? Onko käyttö-, hoito- ja puhdistusohjeita saatavilla?

 • Millä muutoksilla, korjauksilla ja toimenpiteillä voin vähentää sähkön kulutusta tai parantaa muuten energiatehokkuutta?


Hyödynnä verovähennysoikeus sähköremontissa

Kaipaako kylpyhuone tai keittiö remonttia? Pitäisikö kodin lämmitysjärjestelmä uusia? Ovatko ulkopistorasiat, vikavirtasuojat tai kosteusvahdit kunnossa? Onko antennijärjestelmä valmis digitaalitelevision aikakauteen?

Nyt kannattaa teettää kodin ja kesämökin kunnostustyöt sähköalan ammattilaisella, sillä kuluttajat saavat asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- tai perusparannustöistä 40 %:n verovähennyksen. Kuluttaja saa koko maassa hyödyntää verovähennysmallia, jonka ansiosta iso osa kunnostustyöhön käytetystä rahasta tulee takaisin ennakonpidätyksen pienentymisenä tai veronpalautuksena.

Vähennyksen enimmäismäärä on 900 euroa veronmaksajaa kohden vuodessa. Tämä tarkoittaa sitä, että pariskunta voi vähentää 1800 euroa verotuksessa vuosittain.

Jos haluat maksimoida vähennysoikeuden ja teettää kerralla vähän isomman sähköremontin, työt voi ajoittaa vuodenvaihteen molemmin puolin kahden vuoden ajalle. Näin pariskunta voi käyttää hyödykseen jopa 3600 euron verovähennysoikeuden. Etu on suurten remonttien osalta varsin merkittävä.

Pelisäännöt verovähennysoikeudelle*:

 • Kotitalousvähennys on veronmaksajakohtainen
 • Vähennyksen enimmäismäärä on 900 euroa vuodessa.
 • Vähennys tehdään suoraan maksettavasta valtion tuloverosta
 • Vähennyksen saa asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- tai perusparannustyöstä (ei siis uudisrakentamisesta)
 • Työt tekevän yrityksen täytyy olla merkitty ennakkoperintärekisteriin. Esimerkiksi kaikki Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenyritykset täyttävät tämän vaatimuksen
 • Vähennyksen omavastuuosuus on 100 euroa vuodessa
 • Vähennyksen voi tehdä veroilmoituksen yhteydessä tai hakemalla etukäteen muutosta ennakonpidätysprosenttiin
*Tiedot vuosien 2001 ja 2002 verotuksista.

Kuluttajaneuvojat ja verotoimista antavat lisätietoja verovähennysoikeudesta.

Esimerkkilaskelma yksin asuvalle kuluttajalle aiheutuvista säästöistä

Euroa
Työn osuus 2500
Tarvikkeet 1000
Koko remontin kustannukset 3500
Työstä 40% 1000
Omavastuu 100
Verovähennys 900
Koko remontin hinta 2600


Tarvitaanko muutostöille lupia?

Kun on kysymys kerrostaloasunnon sähköremontista, pitää siitä yleensä tehdä ilmoitus taloyhtiön edustajalle tai pyytää taloyhtiöltä lupaa muutostyölle. Vain hyvin pienet sähköremontit ovat sellaisia, ettei niistä tarvitse tehdä taloyhtiölle edes ilmoitusta. Tällaisia ovat esimerkiksi yksittäisen valaisimen lisäys tai yksiosaisen pistorasian vaihtaminen kaksi- tai moniosaiseksi.

Osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain mukaan oikeus tehdä muutoksia tiloissa, joihin hänen osakkeensa tuottavat hallintaoikeuden. Osa näistä muutoksista on sellaisia, että niistä pitää ilmoittaa taloyhtiön edustajalle, ja osalle muutoksia on pyydettävä taloyhtiön lupa.

Osakas saa huoneiston sisäpuolella mm.

 • asentaa kiinteitä kalusteita ja laitteita
 • laskea huonekorkeutta rakentamalla esimerkiksi alaslasketun katon
 • purkaa ja siirtää kevytrakenteisia väliseiniä
 • rakentaa WC:n, kylpyhuoneen tai saunan
 • asentaa ja poistaa erilaisia johtoja
 • asentaa ja poistaa huoneiston käyttöön liittyviä laitteita
 • kuten jääkaapin, hellan ja astianpesukoneen
Muutostyöstä, joka voi vaikuttaa rakennuksen kantaviin rakenteisiin, talon eristyksiin, taloon asennettuihin vesi-, sähkö-, kaasu- tai vastaaviin johtoihin taikka ilmavaihtojärjestelmään, on ennen aloittamista ilmoitettava taloyhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle. Hallituksella ja isännöitsijällä on oikeus valvoa, että muutostyö tehdään rakennusta vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan mukaisesti.

Jos muutos on sen laatuinen, että se voi vahingoittaa rakennusta tai tuottaa muuta haittaa taloyhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle, on muutostyöhön saatava yhtiön hallituksen tai toisen osakkaan lupa.

Myös seuraaviin asunnon ulkopuolelle
ulottuviin muutoksiin on aina saatava taloyhtiön lupa:

 • Rakennuksen ulkoseinään, esimerkiksi parvekkeelle, kiinnitettävän pistorasian tai valaisimen asentamiseen
 • Saunan rakentamiseen niin, että sen rakenteet – kuten poistoilmaputket – ulottuvat asunnon ulkopuolelle
 • Lautasantennin sijoittamiseen parvekkeelle tai muuten asunnon ulkopuolelle
   Nykyisin pistotulppaliitäntäisten, helposti asennettavien pienten kylpyhuonesaunojen katsotaan kuuluvan huoneiston irtaimistoon. Toistaiseksi asukas on voinut ottaa tällaisen saunan halutessaan mukaansa asuntoa vaihtaessaan, koska sauna on helposti purettavissa, eikä siitä jää jälkiä rakenteisiin.

   Jos asuntoon haluttu laite – kuten kiuas tai uusi liesi – tulisi kuluttamaan niin paljon sähköä, että yhtiön sähköjohtojen kapasiteetti ei kestäisi samanlaista asennusta kaikkiin huoneistoihin, voi taloyhtiö estää tällaisen suuritehoisen laitteen asentamisen. Taloyhtiö voi kuitenkin selvittää kaikkien halukkaiden osakkaiden tarpeen suuritehoisen laitteen asennukselle ja suostua asennuksiin, vaikka kaikki eivät asennusta haluaisikaan, jos sähköjohtojen kapasiteetti vain riittää.

   sivun alkuun  STEK
  Jäsenet
  Yhteystiedot
  Hallinto
  Säännöt
  Fimtekno  Sähköturvallisuuden edistämiskeskus - STEK ry